Do pobrania

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej znajdują się wzory wniosków w formacie PDF
Wypełnione dokumenty należy składać pod adresem:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SANOKU
UL. WITKIEWICZA 8
38-500 SANOK


 

Wniosek o o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Wniosek lokalizowanie sieci


 

Wnoszę o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Wniosek na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (przebudowę istniejącego zjazdu):

Wniosek o lokalizowanie zjazdu


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczące prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową zjazdu:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy zjazdu


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót


 

Wniosek o lokalizację reklamy:

Wniosek o lokalizowanie reklamy


 

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy


 

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia zastrzeżonego miejsca postojowego (koperta)

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia zastrzeżonego miejsca postojowego (koperta)