Gminy prowadzące zimowe utrzymanie dróg

Gminy  prowadzące zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Sanockim

Zadanie nr 7 Gmina Komańcza

Zadanie nr 8 PZD Sanok

Zadanie nr 9 Gmina Tyrawa Wołoska