Gminy prowadzące zimowe utrzymanie dróg

Gminy  prowadzące zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Sanockim

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ GMINE TYRAWA WOLOSKA