COVID-19

INFORMACJA

 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku prosimy o załatwianie spraw drogą:

–  pocztową: 38-500 Sanok, ul. Witkiewicza 8

–  elektronicznie przez e-PUAP lub drogą mailową, na adres: info@pzd.sanok.pl

–  telefonicznie nr 13 46 42 445 lub 13 46 42 446.

 W przypadku podjęcia decyzji o osobistej wizycie w urzędzie w celu załatwienia sprawy, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty.

Powyższe podyktowane jest tym, iż zgodnie z wytycznymi w pomieszczeniu biurowym, oprócz pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi klientów może przebywać tylko 1 osoba.

Klienci dostarczający korespondencję osobiście są zobowiązani do umieszczenia jej
w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu do budynku.

Osoby zgłaszające się do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku proszone są
o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
  • zachowaniu min. 1,5 m odległości od drugiej osoby,
  • zasłanianiu ust i nosa,
  • zdezynfekowaniu rąk środkiem znajdującym się przy wejściu do budynku.

W przypadku występowania objawów w postaci gorączki, bólu gardła, przeziębienia prosimy o powstrzymanie się od wizyty w urzędzie.