Dostawa emulsji 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia  dot. dostawy emulsji asfaltowej   kationowej szybkorozpadowejK1-65  do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t .

Zapytanie cenowe – Dostawa emulsja 2017