Ogłoszenie listy ofert – dot. przeglądy dróg/mostów 2017r.

Lista wykonawców którzy złożyli oferty o zamówieniu publicznym dotyczące:

Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Oferty dot. przeglądu dróg powiatowych