Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa ciągnika 2017 II

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. Dostawa ciągnika wraz pługiem do odśnieżania , rozsiewaczem , kosiarką bijakową

Kod PCV  16.70.00.00-2 –  ciągniki

43.31.31.00-1- pługi odśnieżające lemieszowe

16.14.10.00-5- rozsiewacz

16.31.00.00-1   kosiarki

Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa ciągnika 2017 II