Ogłoszenie o wyborze oferty – malowanie oznakowania 2017

Malowanie oznakowania poziomego  ulic powiatowych : Rymanowskiej , Kościuszki, Jagiellońskiej , Słowackiego , Podgórze( w ilości zgodnie z załączonym i przedmiarami )  na ternie miasta Sanoka

Zestawienie ofert – malowanie oznakowania dróg2017