Ogłoszenie o wyborze oferty – opróżnianie koszy 2017

Ogłoszenie o wyborze oferty
Wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r poz.2164 z późn. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8
całoroczne opróżnianie koszy ulicznych w ilości 48 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka.

Ogłoszenie o wyborze oferty – Opróznianie koszy 2017