Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Remont mostu Mrzygłód

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszej INTOP