Zapytanie cenowe – dostawa barier 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę barier energochłonnych stalowych jednostronnych
SP-05/4(kompletne z całym systemem montażowym i elementami odblaskowymi)
w ilości wg kosztorysu ofertowego

Zapytanie cenowe – bariery 2018