Zestawienie złożonych ofert – opróżnianie koszy 2020r

Przedmiot zamówienia :

Całoroczne opróżnianie koszy ulicznych w ilości 10 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych : ul. Kościuszki,ul. Mickiewicza będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka