Ogłoszenie o zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg 2021

Tytuł/nazwa postępowania
„Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 207,236 w sezonie zimowym 2021/2022 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku „
Identyfikator postępowania
6e18f229-5d80-437f-ae3a-8cdecc260dc7
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/S 174-454229
Adres strony WWW postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
Data publikacji w miniPortal
08.09.2021 10:44
Nazwa zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
Adres zamawiającego
ul. Witkiewicza 8
Miasto zamawiającego
Sanok
Województwo zamawiającego
podkarpackie
Telefon zamawiającego
+48 134 642 445
Załączniki
2021-OJS174-454229-pl.pdf [209.4 kB]
SWZ 2021.pdf [376.9 kB]
Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf [247.2 kB]
Zał. nr 2 Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf [309.3 kB]
Zał. nr 3 Wzór umowy.pdf [150.5 kB]
Zał. nr 4 Oświadczenie dotyczace przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf [184.0 kB]
Załącznik nr 5 Wykaz usług.pdf [248.3 kB]
Załącznik nr 6 – Wykaz sprzętu.pdf [141.5 kB]
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , októrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.pdf [147.8 kB]
Załącznik nr 8 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania.pdf [136.6 kB]
Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf [317.7 kB]
Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx [26.2 kB]
Zał. nr 2 Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx [42.6 kB]
Zał. nr 3 Wzór umowy.docx [29.7 kB]
Zał. nr 4 Oświadczenie dotyczace przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx [18.9 kB]
Załącznik nr 5 Wykaz usług.docx [20.2 kB]
Załącznik nr 6 – Wykaz sprzętu.docx [19.7 kB]
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , októrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p..docx [17.3 kB]
Załącznik nr 8 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania.docx [15.8 kB]
Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia.docx [46.2 kB]
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.docx [14.7 kB]
Informacja z otwarcia ofert.docx [19.7 kB]

Terminy i ustawienia postępowania

  1. Etap składania ofert

    Termin składania ofert
    04.10.2021 10:00
    Termin otwarcia złożonych ofert
    04.10.2021 11:00

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6e18f229-5d80-437f-ae3a-8cdecc260dc7


2021-10-01 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.


2021-10-04 Informacja z otwarcia ofert


2021-10-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty