Zapytanie ofertowe – dostawa rębaka do gałęzi 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

Dostawa rębaka do gałęzi. Rok produkcji 2021 – fabrycznie nowy.

Zapytanie ofertowe – Dostawa rębaka do gałęzi 2021


Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonych ofert – dostawa rębaka 2021