Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2022

Tytuł/nazwa postępowania
Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Identyfikator postępowania
5df201b7-7b89-4093-bb6f-09ef70f3ea1b

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5df201b7-7b89-4093-bb6f-09ef70f3ea1b