Zapytanie ofertowe – dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem ilości 75t 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania: dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem ilości 75 t .

Zapytanie ofertowe – dostawa soli drogowej w ilości 75t 2022


2022-09-07
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -Dostawa soli 2022