Zapytanie ofertowe – odmulanie 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Odmulanie odcinkowe rowów w ciągu dróg powiatowych nr 2220R Mrzygłód — Tyrawa Wołoska , 2053R Humniska — Strachocina , 2212R Sanok — Bukowsko , 2208R Wola Sękowa przez wieś , 2224R Rozpucie Ropienka , 2229R Prusiek — Wysoczany , 2006R Haczów — Besko. Zakres robót zgodnie z kosztorysem ofertowym

Zapytanie ofertowe – odmulanie 2022


2022-05-10
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert -odmulanie odcinkowe rowów 2022