Zapytanie ofertowe – Remont składnicy akt 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na składnicę akt w części garażowej budynku PZD Sanok ul. Witkiewicza 8 Zakres robót zgodnie z kosztorysem ofertowym

Zapytanie ofertowe – remont składnicy akt 2022

Kosztorys ofertowy – remont składnicy akt 2022


2022-06-08
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – remont składnicy akt 2022