Ogłoszenie o zamówieniu – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w 2023r

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w 2023r. remonterem przy użyciu emulsji i grysów wybranych odcinków dróg
powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4a1c62b-e346-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b