Przebudowa drogi powiatowej nr 2232R – ul. Jana Pawła II w m. Sanok w zakresie przejścia dla pieszych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2232R – ul. Jana Pawła II w m. Sanok w zakresie przejścia dla pieszych w km 0+317

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0792b62d-7ee5-11ee-9aa3-96d3b4440790