Zapytanie ofertowe – Dostawa mini ciągnika 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania: „Dostawa mini ciągnika fabrycznie nowego wraz z osprzętem rok produkcji 2022-2023 w ilości 1 szt.”

Zapytanie ofertowe – dostawa mini ciagnika 2023


2023-07-03
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – dostawa mini ciagnika 2023