Zapytanie ofertowe – dostawa płyty sklejkowej 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Dostawa płyty sklejkowej wodoodpornej powlekanej filtrem fenylowym z jednej strony antypoślizgowa o wym . 150x300x1,8 cm w ilości 20 szt.

Zapytanie ofertowe – dostawa sklejki 2023