Zapytanie ofertowe – Odmulanie odcinkowe rowów 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania:
Odmulanie odcinkowe rowów wraz z poprawą odwodnienia poprzez udrożnienie przepustów w ciągu dróg powiatowych nr 2203R Jaćmierz – Bażanówka , nr 2223R Grabownica – Lalin , nr 2214R Pobiedno – Zboiska , nr 2219R Hłomcza -Łodzina , nr 2235R Sanok – Dobra

Zapytanie ofertowe – odmulanie rowów 2023


2023-04-06
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – odmulanie rowów 2023


2023-04-14
Protokół z wyboru oferty

Protokół z wyboru oferty – odmulanie rowów 2023