Gminy prowadzące zimowe utrzymanie dróg

Gminy  prowadzące zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Sanockim

Zadanie nr.7 Gmina Komańcza

Zadanie nr.8 PZD Sanok