Ogłoszenie listy ofert – dot. Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018 II

Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty o zamówienie publiczne dotyczące :  Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km 192,749  w sezonie zimowym 2017/2018 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

CPV – 90620000-9  usługi odśnieżania

90630000-2 usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic

Lista wykonawców zima 2017 II przetrag