Ogłoszenia

Tablica ogłoszeń PZD w Sanoku

Wykaz prowadzonych przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  Zamówień Publicznych o wartości powyżej 130 000 zł dostępny jest na stronie: ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenia 2017r

Ogłoszenia 2018r

Ogłoszenia 2019r

Ogłoszenia 2020r

Ogłoszenia 2021r

Ogłoszenia 2022r

Ogłoszenia 2023r

Ogłoszenia 2024r