Ogłoszenia 2021

Ogłoszenia z 2021 roku.

Zapytanie ofertowe – wycinka drzew 2021

Zestawienie złożonych ofert – wycinka drzew 2021

Zapytanie ofertowe – utrzymanie drzew przydrożnych 2021

Zestawienie złożonych ofert – utrzymanie drzew przydrożnych 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021r.

Zapytanie ofertowe – dostawa znaków 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa znaków 2021

Ogłoszenie o zamówieniu – pomiar natężenia ruchu 2021

Zapytanie ofertowe – dostawa masy mineralno-asfaltowej 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa masy mineralno-asfaltowej 2021

Ogłoszenie o unieważnieniu – pomiar natężenia ruchu 2021

Zapytanie ofertowe – odnowienie oznakowania poziomego 2021

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa barier energochłonnych 2021

Zapytanie ofertowe – ewidencja terenowa w ciągu drogi 2233R/2252R

Plan postępowań na 2021r – aktualizacja

Zestawienie złożonych ofert – odnowienie oznakowania poziomego 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty – zakup i dostawa barier energochłonnych 2021

Ogłoszenie o zamówieniu – Remont chodnika Nowy Łupków 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty – odnowienie oznakowania poziomego 2021

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – ewidencja terenowa w ciągu drogi 2233R/2252R

Zapytanie ofertowe – zakup tarcicy iglastej 2021

Zapytanie ofertowe – remonty cząstkowe 2021

Zapytanie ofertowe – zamiatanie ulic 2021

Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji asfaltowej 2021

Zapytanie ofertowe – Konserwacja mostu 2221R 2021r

Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu drogowego 2021

Zapytanie ofertowe – dostawa rębaka do gałęzi 2021

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2204R Długie – Pakoszówka w m. Strachocina w km 5+297

Ogłoszenie o zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg 2021

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2204R Długie – Pakoszówka w m. Strachocina w km 5+297 II

Zapytanie ofertowe – dostawa kserokopiarki p.II 2021

Zapytanie ofertowe – wymiana oznakowania 2021

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku