Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji asfaltowej 2021

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt cytowanej ustawy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia : dot. dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 5 t.

Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji asfaltowej 2021


Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie ofert – dostawa emulsji asfaltowej 2021