Do pobrania

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej znajdują się wzory wniosków w formacie PDF
Wypełnione dokumenty należy składać pod adresem:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SANOKU
UL. WITKIEWICZA 8
38-500 SANOK


Wniosek o o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Wniosek lokalizowanie sieci


Wnoszę o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Wniosek na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego


Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (przebudowę istniejącego zjazdu):

Budowa-przebudowa dróg innej kategorii

Wniosek o lokalizację zjazdu

Wniosek na przebudowę istniejącego zjazdu


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczące prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową zjazdu:

Wniosek na o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania zjazdu


Wniosek o odbiór zjazdu

Wniosek o odbiór zjazdu


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót


Wniosek o lokalizację reklamy:

Wniosek na lokalizację reklamy


Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy


Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia zastrzeżonego miejsca postojowego (koperta)

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia zastrzezonego miejsca postojowego (koperta)


Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania


ZGŁOSZENIE  ROSZCZENIA  Z POLISY OC ZARZĄDCY DROGI


Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu PZD