Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa masy mineralno-asfaltowej 2021

Dot. Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości ok. 350 ton

Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa masy mineralno-asfaltowej 2021