Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawa znaków 2021

Dot. Zamówienie obejmuje sukcesywny zakup znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji , urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych wraz z dostawą z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego

Ogłoszenie o wyborze oferty – znaki drogowe 2021