Zapytanie ofertowe – wymiana oznakowania 2021

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm ), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy.

Zapytanie ofertowe – wymiana oznakowaia

Dokumentacja techniczna – Wymiana oznakowania 2021


2021-10-28 Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie zapytania ofertowego – wymiana oznakowania 2021