Zapytanie ofertowe – Konserwacja mostu 2221R 2021r

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia :

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie prac konserwacyjnych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 2221 R w km 0+484 . Zakres robót zgodnie z projektem technicznym i kosztorysem ofertowym .

Zapytanie ofertowe – Konserwacja mostu 2221R 2021r

Projekt techniczny – Siemuszowa konserwacja pomostu 2021

Kosztorys ofertowy – Siemuszowa 2021r


Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonych ofertowe – Konserwacja mostu 2221R 2021r