Zapytanie ofertowe – zakup tarcicy iglastej 2021

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej Zakup tarcicy iglastej (modrzew , sosna) wraz z dostawą w ilości zgodnie z kosztorysem ofertowym przeznaczonej do wykonania prac konserwacyjnych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 2221 R Siemuszowa Rozpucie w km 0+484

Zapytanie ofertowe – dostawa tarcicy 2021