Ogłoszenie o unieważnieniu – pomiar ruchu 2021

Dot. Dokonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w2021 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – pomiar ruchu 2021