Zapytanie ofertowe – remonty cząstkowe 2021

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia  :

Wykonanie w 2021r.  remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych przy zastosowaniu  remontera  w ciągu dróg powiatowych  wybranych odcinków wg wskazań uprawnionego pracownika PZD

Zapytanie ofertowe – remonty cząstkowe 2021


Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonych ofert – remonty cząstkowe 2021