Zapytanie ofertowe – wycinka drzew 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

1. wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, na terenie Powiatu Sanockiego, zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku – podlegających wycince na podstawie decyzji administracyjnych .

2. zakupu drewna wykazanego w załączniku nr 2 w cenie netto 100 zł /m3 ( słownie zł : sto 00/100)

Zapytanie ofertowe – wycinka drzew 2021