Ogłoszenie o wyborze oferty – zakup i dostawa barier energochłonnych 2021

Dot. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zakup barier energochłonnych system N2 W5 (SP-0514) z zakończeniami oraz dostawą w ilości wg kosztorysu ofertowego

Ogłoszenie o wyborze oferty – zakup barier energochłonnych 2021