Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa barier energochłonnych 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zakup barier energochłonnych system N2 W5 (SP-0514) z zakończeniami oraz dostawą w ilości wg kosztorysu ofertowego

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa barier energochłonnych 2021