Zapytanie ofertowe – utrzymanie drzew przydrożnych 2021

Zapytanie ofertowe z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych rosnących w pasie dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Zapytanie ofertowe – utrzymanie drzew 2021