Zapytanie ofertowe – dostawa masy mineralno-asfaltowej 2021

Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości ok. 350 ton

Zapytanie ofertowe – dostawa masy mineralno-asfaltowej 2021