Ogłoszenia 2019r

Ogłoszenia z 2019 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Sprzątanie śmieci z pasa drogowego 2019r.

Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2019

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa masy asfaltowej 2019

Zapytanie ofertowe – Malowanie oznakowania poziomego 2019r

Zapytanie ofertowe – Remonty cząstkowe 2019

Zestawienie złożonych ofert – Remonty cząstkowe 2019

Zestawienie złożonych ofert – Malowanie oznakowania poziomego 2019

Ogłoszenie o wyborze oferty – Malowanie oznakowania poziomego 2019

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO – całoroczne opróżnianie koszy 2019

Zapytanie ofertowe – Remonty cząstkowe 2019 II

Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji asfaltowej 2019

Ogłoszenie listy ofert – remonty drogowe 2019 II

Ogłoszenie listy ofert – dostawa emulsji asfaltowej 2019

Ogłoszenie o wyborze oferty – całoroczne opróżnianie koszy 2019

Ogłoszenie o wyborze oferty – remonty cząstkowe 2019 II

Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2019

Modyfikacja SIWZ – Zimowe utrzymanie dróg 2019

Informacja z otwarcia ofert – Zimowe utrzymanie dróg 2019

Informacja o wyborze oferty – Zimowe utrzymanie dróg 2019

Zapytanie ofertowe – wycinka drzew 2019

Informacja z otwarcia ofert – wycinka drzew 2019

Zapytanie ofertowe – Dostawa kosiarki 2019

Zapytanie ofertowe – Dostawa samochodu brygadówka 2019

Zapytanie ofertowe – Zakup paliw płynnych 2019

Zapytanie ofertowe – transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego 2019

Zestawienie złożonych ofert – dostawa kosiarki 2019

Zestawienie złożonych ofert – Zakup używanego samochodu typu brygadówka 2019

Zestawienie złożonych ofert – dostawa paliwa 2019

Zestawienie złożonych ofert – transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego 2019