Zestawienie złożonych ofert – transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego 2019

Dot. zbieranie , transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie tut. zarządu dróg.