Ogłoszenie listy ofert – remonty drogowe 2019 II

Dot. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia  : Wykonanie w 2019r.  remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych przy zastosowaniu  remontera  w ciągu dróg powiatowych  wybranych odcinków wg wskazań uprawnionego pracownika PZD.