Sprzątanie śmieci z Pasa drogowego 2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej do 30 000 EURO

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: jednorazowe sprzątanie  śmieci z pasa drogowego dróg powiatowych  będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Informacja z otwarcia ofert