Ogłoszenie o wyborze oferty – Malowanie oznakowania poziomego 2019r.

Malowanie oznakowania poziomego  ulic powiatowych wg wykazu  (w ilości zgodnie
z załączonym i przedmiarami)  na ternie miasta Sanoka Będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.