Zestawienie złożonych ofert – Remonty cząstkowe 2019

Wykonanie w 2019r.  remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych przy zastosowaniu  remontera  w ciągu dróg powiatowych  wybranych odcinków wg wskazań uprawnionego pracownika PZD.