Zapytanie ofertowe – transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego 2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie : zbieranie , transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie tut. zarządu dróg .