Zestawienie złożonych ofert – dostawa kosiarki 2019

Dostawa niw sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2019:
1) Kosiarka wysięgnikowa z własnym systemem hydraulicznym i głowicą do koszenia
2) Kosiarka bijakowa tylno-boczna do koszenia poboczy dróg
3) Zamiatarka ciągnikowa na przedni TUZ