Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji asfaltowej 2019

Powiatowy Zarząd Drów w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia dot. dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 10t.