Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji, w roku 2019, określonych szczegółowo w każdorazowo przekazanym Wykonawcy zleceniu.

Odpowiedź na pytania – dot. Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2019

Informacja z otwarcia ofert